Flag icon for English

Användartest av en mobil applikation

Filmen nedan visar en del av ett användartest. Produkten testas genom att varje användare individuellt utför realistiska uppgifter. Allt från enkla prototyper till fullt fungerande gränssnitt kan användartestas.

Videon visar ett användartest av den mobila applikationen tv.nu för Android. Testpersonen har som uppgift att ta reda på vilka dagens filmer är, samt välja ut en film och lägga till en påminnelse om filmen.