Flag icon for English

UX strategi

UX strategi

Det är idag vedertaget att organisationer som har ett användarcentrerat förhållningssätt till produktutveckling har en fördel vad gäller användarupplevesen de levererar till sina kunder.

Hur arbetar ni med användarupplevelsen samtidigt som ni säkerställer att ni möter affärsmålen, manövrerar teknologiska utmaningar, hanterar varumärkeskraven och andra intressen från hela organisationen?

Vi kan hjälpa er att utveckla er organisations UX strategi genom att:

  • Förstå och analysera de viktiga UX-relaterade beröringspunkter som är sprungna ur er verksamhet och era produkter/tjänster
  • Identifiera UX-relaterade utmaningar och fastställa vilka som bättre adresseras med en strategisk approach snarare än kortsiktigt arbete med re-design
  • Utveckla en UX roadmap – för en specifik produkt eller tjänst, eller för alla produkter/tjänster inom organisationen
  • Säkerställa att de som arbetar med UX i er organisation har rätt spetskunskaper och jobbar med adekvata arbetsprocesser
  • Etablera ’stakeholder buy-in’ och se till att organisationen är i samförstånd vad gäller arbetet med UX
  • Utvärdera potentiell ROI för UX i olika produkter/tjänster

Stöttande aktiviteter som en del i arbetet med strategisk UX

Våra erfarna konsulter kan agera rådgivare till ledningen och genomföra ett flertal olika typer av aktiviteter för att hjälpa till med att utveckla och förbättra er UX strategi.

Leadership workshops

Interaktiva workshops med seniora medarbetare och ledning för att förstå hur er vision och era affärsmål bör forma både er UX strategi i stort samt hur ni prioriterar UX kort- och långsiktigt.

UX maturity audits

Hur mogen är er organisation idag vad gäller UX? Vilka är era styrkor? Vilka är era svagheter? Var kan ni göra ’quick-wins’ och vad kan kräva större organisatoriska förändringar?

Definiera KPI:er och mätetal för UX

Identifiera meningsfulla KPI:er för era produkter/tjänster, tillsammans med praktiska och realistiska mätbarhetsplaner som säkerställer att de kan följas över tid.

UX och ’due diligence’

Vi stöttar organisationer med att identifiera och arbeta med UX parametrar i beslutsprocessen rörande investeringar i nya produkter/system eller i större utvecklingsprojekt.

Utbildning och coachning

Vi utbildar projektledare och utvecklingsteam om processerna, metoderna och verktygen som de kan använda i sina projekt. Vi erbjuder även fullskaliga kurser inom användarcentrerad design.

UX strategy venn diagram
Affärsmål, kundbehov, tekniska möjligheter, och användningsmiljön – nödvändig grund för att forma en lyckad UX strategi.

Kvalitet och ISO standarder

Usability Partners följer internationellt erkänd praxis inom användbarhetsområdet.

Relevanta ISO standarder för vårt arbete är t ex:

ISO 9241-210 : "Human-centred design for interactive systems"

ISO 9241-11 : "Guidance on specifing and measuring usability"

Exempel på kunder

  • Fora, Sjukvårdsrådgivningen, SL, Swedbank, Vattenfall, ...

Mer information

Kontakta oss så berättar vi mer.