Flag icon for English

Utbildning, seminarier och kurser

Seminarier/kurser

Vi ger både fördjupande utbildningar och kortare seminarium/kurser i användbarhet och användarcentrerad design. Lär er om integration av UX- och användbarhetsaktiviteter i projekt, viktiga faktorer i design av användargränssnitt samt praktiska verktyg och metoder.

Förbättra hur ni arbetar med UX och användbarhet

 • Att skapa gränssnitt som är lätta att använda kräver ett strukturerat tillvägagångssätt med användarcentrerade aktiviteter under utveckling.
 • Upptäck hur du kan integrera lämpliga aktiviteter i ditt design- och utvecklingsarbete.
 • Lär dig mer om effektiva verktyg och metoder för att kunna förbättra dina produkters användargränssnitt.
 • Förstå dina användares behov, fokusera dina designinsatser, förbättra produktens kvalitet och få konkurrensfördelar.

Vad vi erbjuder


User-centred design process
Ett centralt koncept är användarcentrerad design (se bilden från ISO 9241-210 - "Användarcentrerad utveckling för interaktiva system"). Processen, som beskriver hur man i utvecklingsprojektets faser kan involvera användare, är grunden i många av våra seminarier/kurser. Sedan bygger vi på med diskussioner kring vilka verktyg/metoder och designexempel som passar just din produkt.

Usability Partners erbjuder ett antal seminarier, workshops och kurser inom användbarhet och användarcentrerad design. De kan skräddarsys för att passa individuella krav för en specifik kund. De varierar i längd från några timmar till flera dagar, eller i vissa fall över flertalet veckor på deltid (beroende på behovet hos deltagarna och hur djupt man väljer att gå i ämnet).

Exempel på titlar

 • "Introduktion till UX, användbarhet & användarcentrerad design för utvecklingsteam"
 • "UX/usability - strategi och process för projektledare"
 • "Web UX – skapa webbplatser som fungerar"
 • "KPI:er och att mäta användbarhet"
 • "Användarbaserad testning och utvärderande tekniker"

Längre seminarier och kurser innehåller praktiska övningar och 'hands-on' aktiviteter, som är speciellt framtagna för att passa designers och utvecklare. Kortare seminarier är mer lämpliga för projektledare och beslutsfattare.

Innehåll


Kursmaterial
Exempel och fallstudier används för att effektivt förmedla kunskaper från våra erfarna konsulter
 • Grunderna för användbarhet/ användarcentrerad design
 • Praktiska sätt att hantera användbarhets- och UXfrågor
 • Viktiga faktorer och krav för säkerställande av god användbarhet och användarupplevelse
 • Information om passande verktyg och metoder, samt hur och när de kan användas i utvecklingsprojekt
 • Exempel på bra och dålig design
 • Fallstudier som visar hur användarcentrerade aktiviteter kan integreras i utvecklingsprojekt, samt vilka fördelar de resulterar i
 • Information om relevanta internationella standarder och riktlinjer
 • Korta interaktiva övningar i grupper

Seminarier och kurser ges av konsulter som arbetat med användbarhet och användarcentrerad design i många år och i många olika typer av projekt.

Exempel på kunder

 • Ability Partner, Cap Gemini, Ericsson, Framsteg, IIR Utbilding, IKEA, SEB, Swedbank, ...

Mer information

Kontakta oss så berättar vi mer.