Flag icon for English

Visa alla artiklar

A/B testning eller Användbarhetstestning?

Av Richard Whitehand, augusti 2012

Idag finns ett urval av verktyg på nätet för att genomföra A/B tester av webbdesign. De underlättar processen att ge olika kunder/besökare olika versioner (A & B) av en webbplats - t ex olika produktpresentationer, eller olika köpflöden. Sen, efter att ett antal kunder har använt de olika designversionerna, kan versionerna bli jämförda utifrån hur kunderna har lyckats.

Dock, kan dessa verktyg ersätta behovet av användartestning? Inte egentligen, men båda typerna av testning är av värde. Låt oss ta några typiska designfrågor och titta på verktygens styrkor och svagheter...

Vilken bannerplacering resulterar i högst klickfrekvens (clickthroughs) av användarna? Vilken produktpresentations design/layout resulterar i mest försäljning?

A/B-testning av två olika versioner kommer att ge ett klart svar här. Användbarhetstestning inkluderar inte vanligtvis ett stort antal användare och är följaktligen olämplig för rå statistik, men med eye-tracking kan det ge insikter i varför en placering eller en design får mer uppmärksamhet än en annan.

Hur kan jag förbättra andelen lyckade avklaranden från användarna med att hitta och köpa en produkt? Varför lämnar användare köpflödet vid vissa steg/interaktionselement?

Användbarhetstestning kommer ge dig svaren på dessa typer av frågor eftersom interaktionen kan studeras i detalj och användare kan tillfrågas om deras interaktion när de går igenom en process. A/B testning kommer förtälja för dig vilken version som är mest lyckad, men inte varför den är mer lyckad eller hur man kan göra den ännu bättre.


Stapeldiagram
Design B fungerar bättre än design A, men hur mycket bättre kan designen vara?

Användbarhetstestning ger kvalitativa insikter såväl som mätvärden från användarnas interaktion medan A/B testning enbart ger kvantitativa data. I vissa fall kan kvalitativa insikter och förståelse för användarinteraktion vara onödigt, men i de flesta fall är de ovärderliga. Om du inte vet anledningen till varför en design fungerar bättre än en annan, eller varför ingen design fungerar bra, hur förbättrar du den?

A/B-testning kan vara ett snabbt och effektivt sätt att testa ut enkla designändringar på en befintlig webbdesign (t.ex. ändra texten på en knapp eller produkts reklamyta). Till skillnad från användbarhetstestning, som kan göras med enkla prototyper, så kräver A/B testning fullt implementerad design och är följaktligen inte ofta praktisk för att testa två helt skilda koncept. Dock, mindre ändringar till en design kan också vara viktiga (även små procentuella ökningar i försäljning kan vara värdefulla) och användbarhetstestning är inte en snabb eller billig metod för att utforska dessa individuella anpassningar. Faktum är att om förändringarna är mycket små så kommer de att bli svåra att mäta i användbarhetstester.

Sammanfattningsvis, om ditt mål är att skapa mer omfattande designförbättringar så måste du förstå varför användare är mer eller mindre lyckade med att använda en design, och hur du gör förbättringar. Börja med användbarhetstestning och överväg sedan att A/B testa för att putsa nyckelaspekter i designen - när du vet att du har en solid grund att stå på.

Relaterade artiklar:

Tyckte du att den här artikeln var intressant?

Du kanske vill läsa någon av våra andra artiklar.
Skriv gärna ett e-post om du har någon kommentar eller förslag!