Flag icon for English

Användartest på en pappersprototyp

Filmen nedan visar en del av ett användartest. Produkten testas genom att varje användare individuellt utför realistiska uppgifter. Allt från enkla prototyper till fullt fungerande gränssnitt kan användartestas.

Pappersprototypen är en tidig prototyp av det gränssnitt som Usability Partners tog fram för att kunna söka vårdpersonal/enheter i den nationella HSA-katalogen (Hälso- och sjukvårdens adressregister). Testpersonen har som uppgift att hitta kontaktuppgifter till en kurator på KS.