Flag icon for English

Användartest på en mjukvaruapplikation

Filmen nedan visar en del av ett användartest. Produkten testas genom att varje användare individuellt utför realistiska uppgifter. Allt från enkla prototyper till fullt fungerande gränssnitt kan användartestas.

Videon visar ett användartest på det rådgivningsstöd som idag används av sjuksköterskor som jobbar inom 1177 Sjukvårdsrådgivningarna. Sjuksköterskorna har rådgivningsstödet till sin hjälp när det samtalar med en vårdsökande. Videon visar ett fiktivt samtal från en vårdsökande.