Flag icon for English

Planering & process

Planering och process

Hur specificerar man ett system som ska vara lätt att använda? Hur säkerställer du att slutanvändarnas behov tillgodoses? Kommer användargränssnittet att stödja användarnas arbetssätt?

Vi ser till att behoven från slutanvändarna uppmärksammas under utvecklingen:

 • Usability Partners säkerställer att man beaktar användbarheten samt användarupplevelsen redan i projektplaneringen och att man fortsätter att fokusera på de aspekterna under utvecklingsarbetet.
 • Vi ger vägledning till vilka aktiviteter som bör genomföras under utvecklingsarbetet.
 • Våra konsulter kan ge råd och utbilda er utvecklingsgrupp i användbarhetsaktiviteter. Vi kan också genomföra sådana aktiviteter genom att ingå i er utvecklingsgrupp.
 • Vi överbrygger klyftan mellan utvecklingsgrupper och slutanvändare.

Vårt stöd under projektplanering och kravspecificering

Våra specialister inom användbarhet och UX kan vägleda om vilka användarcentrerade aktiviteter som bör genomföras för att uppnå ett lyckat resultat.

Definiering av krav

Tidigt under projektplaneringen ger vi råd om vilka krav som ska ställas för att få ett lättanvänt användargränssnitt och hur användarnas behov ska uppmärksammas under utvecklingen.

Process- och aktivitetsplanering

Innan och under projektets gång ger vi råd om vilka användarcentrerade aktiviteter som bör genomföras och hur dessa aktiviteter bör integreras i utvecklingsarbetet som helhet.

Vi erbjuder även utbildning, seminarier och kurser för projektledare, designers och utvecklare.

Vårt stöd när projektet genomförs

Vi kan delta i ert projekt som en del av utvecklingsgruppen, och kan genomföra bland annat följande aktiviteter:

 • Sammanhangsanalys (vilka är slutanvändarna - deras mål, egenskaper och användningssituationer)
 • Formulering av användbarhetsmål och övergripande designkriterier.
 • Analys av användarkrav - t ex genom enkäter, fokusgrupper, intervjuer och användningsstudier.
 • Analys användarnas uppgifter, dokumentation av personas och användningsscenarion.
 • Dokumentation av kundresor för att visualisera användarinteraktioner, upplevelser och förbättringsmöjligheter.
 • Framtagning av gränssnittskoncept med hjälp av prototypverktyg. Konkreta råd och rekommendationer till designers och utvecklare om hur gränssnittet ska utformas.
 • Iterativa utvärderingar av prototyper för kontinuerlig förbättring under utvecklingen.
 • Uppföljning av viktiga användbarhets- och UXfrågor och information till projektledningen om vilka framsteg som gjorts.
Användarcentrerad utvecklingsprocess
Från ISO 9241-210 - Användarcentrerad utveckling för interaktiva system.

Kvalitet och ISO standarder

Usability Partners följer internationellt erkänd praxis inom användbarhetsområdet.

Relevanta ISO standarder för vårt arbete är t ex:

ISO 9241-210 : "Human-centred design for interactive systems"

ISO 9241-11 : "Guidance on specifing and measuring usability"

Exempel på kunder

 • Emric, Ericsson, Handelsbanken, IKEA IT, Lärarförbundet, MyTravel, Pulsen Omsorg, Sjukvårdsrådgivningen, Vattenfall, ...

Mer information

Kontakta oss så berättar vi mer.