Flag icon for English

Användartester

Användartest

Vad ger användarna problem? Används produkten på det sätt du förväntat dig? Vilka ändringar kommer att förbättra din produkt mest?

Användartester kommer att ge dig grunden för att göra viktiga/kritiska designbeslut...

 • Utvärdering är en central del i all användarcentrerad utveckling - tidig och återkommande testning med användare är nyckeln till en lyckad produkt.
 • Vi identifierar problemen hos i din produkts gränssnitt och kan rekommendera och diskutera designlösningar med designers och utvecklare.
 • Usability Partners erbjuder tjänster för oberoende utvärderingar i Sverige och utomlands.
 • Vi har erfarenhet av testning av olika typer av produkter - bland annat Windowsmjukvara, webbplatser, intranät, mobiltelefoner och konsumentprodukter.

Egna användbarhetslabb

Ett användbarhetslabb
Vi är de enda konsulterna i Sverige som har byggt egna, dedikerade användbarhetslabb.

I våra centralt belägna lokaler har vi två moderna användbarhetslabb utrustade med envägsspegel och för ändamålet specialbyggda lösningar för tester med en rad olika enheter/produkter. Här, på för kunden neutral mark och i en kontrollerad miljö, genomför vi merparten av våra tester.

Våra portabla labb används i projekt där det inte är möjligt att vara i våra fasta labb t.ex. vid fältstudier eller att testet måste göras på plats hos kund för att åtkomst till produkten endast finns därifrån (t.ex. intranät). Våra portabla labb kan användas i princip var som helst.

Testning på distans och livestreaming

Ibland kan det vara svårt eller mycket kostsamt att träffa användare ansikte mot ansikte. Vi har flera online-lösningar för att testa med användarna på distans. Oavsett om det är i ett labb, i fält eller online, uppmuntrar vi projektmedlemmar att observera tester (videostreaminglänkar kan användas där det inte är möjligt att observera lokalt).

Vad ger ett användartest dig?

 • En grundlig sammanställning av produktens användbarhetsproblem.
 • Rekommendationer för hur problemen kan lösas och hur produkten kan förbättras.
 • En objektiv analys av hur lätt produkten är att använda.
 • Formella utvärderingar mäter ändamålsenlighet, effektivitet och användarnas tillfredsställelse med produkten.
 • Input till dokumentation, utbildning eller supportplanering.
 • Information som kan stödja marknadsföring.
 • Utvecklarna får en ovärderlig inblick i användarnas interaktion med deras produkt.

Hur går ett användartest till?

Både existerande produkter eller prototyper kan testas. Typiska användare rekryteras till testerna och i varje testsession testas produkten av en användare åt gången.

Under huvuddelen av testet utför testpersonen realistiska uppgifter som vi tagit fram tillsammans med er.

Andra utvärderingstjänster

 • Expertgranskning kan användas när tid och andra resurser är begränsade. Erfarna konsulter granskar produkten för att identifiera användbarhets- och UXproblem. Dessa sorteras sedan efter allvarlighetsgrad och förändringsförslag ges.
 • Medverkande utvärdering är en lämplig metod för iterativa utvärderingar under utveckling, ofta med tidiga prototyper. En av våra erfarna konsulter testar tillsammans med en typisk användare hur produkten fungerar i användning. Problemen identifieras och förändringsförslag ges.
 • Enkätundersökningar är ett enkelt och effektivt sätt att samla in subjektiva data - vad användarna tycker om produkten eller tjänsten. De kan genomföras elektroniskt och vissa typer av enkäter (t.ex. WAMMI för webbplatser, SUMI för mjukvara) möjliggör jämförelser med internationella databaser.
 • Tillgänglighetstestning kan genomföras i samband med användartester eller som en separat expertbaserad aktivitet för att säkerställa att er design är inkluderande.
 • Eye tracking mäter ögats rörelser – var användaren tittar - och ger ytterligare information om användarens interaktion med gränssnittet.

Exempel på kunder

 • AstraZeneca, Biogen, Boxer, D-Link, Electrolux, Eniro, ICA, Nordea, Paf, Regeringskansliet, Scania, Stena Line, Swedbank, Sveriges Radio, Vattenfall, ...

Mer information

Kontakta oss så berättar vi mer.