Flag icon for English
Foto på Per Ström

Per Ström

MSc
Senior usability & UX consultant
 

Tel: +46 8 594 000 11

Mobil: +46 70 230 1616

Email: per.strom@usabilitypartners.se
 

Bakgrund

Per har jobbat på Usability Partners sedan våren 2006. Per har en magisterexamen i Data- och systemvetenskap från Uppsala Universitet. Huvudinriktningen av studierna låg inom människa-datorinteraktionsområdet, men han har även läst kurser såsom användarcentrerad systemutveckling och Internetbaserade system.

Kunskaper och erfarenhet

Per har arbetat inom flera användbarhetsprojekt av olika produkter – webbplatser, intranät samt webb- och mjukvaruapplikationer. Han har arbetat med kravinsamling såväl för intranät som för webbplatser, bland annat via intervjuer samt som moderator vid fokusgrupper. Han har även erfarenhet från konceptuell design av användargränssnitt. Projekten har varit både nationella och internationella. De kunder som Per arbetat med finns bl a inom områdena energi, bank, telecom och IT.

Utvalda projekt

 • Användbarhetsutvärderingar och designrekommendationer:
  • Webbplatser/webbtjänster (Collectum, Kuoni, Nordea, PAF, Scania, Skandiabanken, Skanska, Telia, Viasat)
  • Intranät (Nordea, Rädda Barnen, Swedbank)
  • Mobila mjukvaruapplikationer (Sony Ericsson, Trygg-Hansa)
  • Mjukvara (Folksam)
 • Informationsstrukturering och kravinsamling:
  • Webbplatser (Swedbank, Unibet, Vattenfall)
  • Intranät (Swedbank, Rädda Barnen)
 • Konceptuell design:
  • Webbapplikatioer (Cision, Folksam)
 • Expertutvärderingar:
  • Diverse sjukvårdssystem (Södersjukhuset)
  • Gränssnitt på hushållsvaror, ex spisar och ugnar (Electrolux)
  • Dokumenthanteringssystem (Regeringskansliet)
  • Webbtjänster (FoxT, Lets MT!)
 • Eyetrackingstudier:
  • Webbplatser (ICA Banken, Swedbank, Vattenfall)