Flag icon for English

Medarbetare

Richard Whitehand (Senior usability & UX specialist)

Richard Whitehand

Richard har över 20 års erfarenhet av användbarhetsarbete. Hans konsultarbete har handlat om att förbättra produkter och system utifrån användarens perspektiv. Richard har stöttat utvecklingen av många olika applikationer, webbplatser och interaktiva produkter både i Sverige och internationellt. Han har arbetat både i tidigare projektfaser med kravanalys och konceptuell design, och hela vägen till utvärdering av prototyper och implementerade system.
Läs mer om Richard


Per Ström (Senior usability & UX consultant)

Per Ström

Per har jobbat på Usability Partners sedan våren 2006. Han har arbetat med flera olika användbarhetsprojekt för kunder inom tex energi, bank och IT. Per har läst programmet data-och systemvetenskap med inriktning på människa-datorinteraktion på institutionen för informationsvetenskap vid Uppsala Universitet.
Läs mer om Per


Shirie Zadonsky (Usability & UX consultant)

Shirie Zadonsky

Shirie började hos Usability Partners våren 2022. Hon har kunskap inom kognitionsvetenskap, människa-datorinteraktion, användbarhetsutvärdering och användarcentrerad design, och har tidigare jobbat för Tradera. Hon har en kandidatutbildning i Kognitionsvetenskap vid Umeå Universitet och en 2-årig masterexamen i människa- datorinteraktion vid Uppsala universitet.


Nigel Claridge (Associate - Senior usability & UX consultant)

Nigel Claridge

Nigel har arbetat som konsult inom industrin både i Sverige och utomlands sedan 1978. Han var en av grundarna till Nomos Management, där han var senior partner mellan 1989 och 2001. Nigels arbete som konsult har främst fokuserat på användbarhet och användarcentrerad design av många olika produkter och system. Nigel har även arbetat som projektledare i ett flertal utvecklingsprojekt för spridning av användbarhet i Europa (projekt för Europeiska Kommissionen).


Sinclair Andersen (Associate - Senior accessibility consultant)

Sinclair Andersen

Sinclair har arbetat med tillgänglighetsfrågor sedan slutet av 90-talet. Han har genomfört många olika revisioner, utvärderingar och analyser, såväl som kostnads- och konsekvensanalyser för olika nivåer av följsamhet gentemot tillgänglighetsstandarder åt större svenska företag. Sinclair håller även föreläsningar och kurser inom området och arbetar för att hjälpa kunder att se frågorna i ett vidare perspektiv än enbart något som berör personer med funktionshinder.


Mats Lind (Associate - Specialist advisor)

Mats Lind

Mats är professor i Människa-Dator interaktion vid Institutionen för Informationsvetenskap, Uppsala Universitet. Han har stor erfarenhet av design av interaktiva grafiska gränssnitt och användbarhetsutvärderingar och har också under ett antal år arbetat med dessa frågor som konsult. Då han kommer från en akademisk miljö är Mats en erfaren lärare för kurser inom människa-dator interaktion och han ger även korta kurser i gränssnittsdesign för industrin.