Flag icon for English

Medarbetare

Richard Whitehand (Senior usability & UX specialist)

Richard Whitehand

Richard har 20 års erfarenhet av användbarhetsarbete. Hans konsultarbete har handlat om att förbättra produkter och system utifrån användarens perspektiv. Richard har stöttat utvecklingen av många olika applikationer, webbplatser och interaktiva produkter både i Sverige och internationellt. Han har arbetat både i tidigare projektfaser med kravanalys och konceptuell design, och hela vägen till utvärdering av prototyper och implementerade system.
Läs mer om Richard


Per Ström (Senior usability & UX consultant)

Per Ström

Per har jobbat på Usability Partners sedan våren 2006. Han har arbetat med flera olika användbarhetsprojekt för kunder inom tex energi, bank och IT. Per har läst programmet data-och systemvetenskap med inriktning på människa-datorinteraktion på institutionen för informationsvetenskap vid Uppsala Universitet.
Läs mer om Per


Cherylee Libertore (Usability & UX consultant)

Cherylee Libertore

Cherylee började hos Usability Partners hösten 2018. Hon har kunskap inom människa-datorinteraktion, användbarhetsutvärdering och användarcentrerad design från sin utbildning i UX-design vid Nackademin i Stockholm. Hon har tidigare jobbat på ett av Sveriges största telekombolag. Cherylee arbetar huvudsakligen med användbarhetstester av olika webbaserade användargränssnitt i mobil och desktop.


Rasmus Wetterström (Usability & UX consultant)

Rasmus Wetterström

Rasmus började hos Usability Partners hösten 2010. Han har arbetat huvudsakligen med användbarhetstester av olika webbaserade användargränsnitt. Rasmus har kunskap inom människa-datorinteraktion och användarcentrerad systemutveckling från bland annat sin magisterexamen i kognitionsvetenskap vid Linköpings Universitet.


Kaisa Solman (Associate - Senior usability & UX consultant)

Kaisa Solman

Kaisa har 17 års erfarenhet av användbarhetsarbete, och har vid sidan av konsultarbetet skaffat sig tekniskt licentiat från forskarskolan HMI (human machine interaction). Kaisas arbete som konsult har främst inneburit användbarhetsutvärderingar av många olika typer av produkter och system - webbplatser, medicinska produkter, telekomprodukter och mjukvara. Hon har även arbetat i utvecklingsprojekt där hon har stöttat designarbetet med användbarhetsaktiviteter.


Nigel Claridge (Associate - Senior usability & UX consultant)

Nigel Claridge

Nigel har arbetat som konsult inom industrin både i Sverige och utomlands sedan 1978. Han var en av grundarna till Nomos Management, där han var senior partner mellan 1989 och 2001. Nigels arbete som konsult har främst fokuserat på användbarhet och användarcentrerad design av många olika produkter och system. Nigel har även arbetat som projektledare i ett flertal utvecklingsprojekt för spridning av användbarhet i Europa (projekt för Europeiska Kommissionen).


Sinclair Andersen (Associate - Senior accessibility consultant)

Sinclair Andersen

Sinclair har arbetat med tillgänglighetsfrågor sedan slutet av 90-talet. Han har genomfört många olika revisioner, utvärderingar och analyser, såväl som kostnads- och konsekvensanalyser för olika nivåer av följsamhet gentemot tillgänglighetsstandarder åt större svenska företag. Sinclair håller även föreläsningar och kurser inom området och arbetar för att hjälpa kunder att se frågorna i ett vidare perspektiv än enbart något som berör personer med funktionshinder.


Mats Lind (Associate - Specialist advisor)

Mats Lind

Mats är professor i Människa-Dator interaktion vid Institutionen för Informationsvetenskap, Uppsala Universitet. Han har stor erfarenhet av design av interaktiva grafiska gränssnitt och användbarhetsutvärderingar och har också under ett antal år arbetat med dessa frågor som konsult. Då han kommer från en akademisk miljö är Mats en erfaren lärare för kurser inom människa-dator interaktion och han ger även korta kurser i gränssnittsdesign för industrin.