Flag icon for English

Artiklar

E-handel – sälj mer med irrelevanta köpalternativ?

december 2013

I tidningen The Economist publicerades en artikel för några år sedan som hänvisade till ett experiment som beteendeekonomen Dan Ariely genomfört rörande webbplatsen The Economist. Han demonstrerade att genom att erbjuda 3 köpalternativ (2 realistiska och ett 1 mindre rimligt alternativ), så kunde The Economist sälja fler av den dyrare typen av prenumeration och på så sätt tjäna mer pengar. Vi bestämde oss för att undersöka denna upptäckt genom att testa ett liknande upplägg vid köp av film på nätet.

Hälso- och sjukvårdssystem - är en bra användare en död användare?

november 2013

En studie Usability Partners gjort för World Usability Day indikerar att användare av system från sjukvårdssektorn har mycket mindre möjlighet att påverka val och design av sina arbetssystem jämfört med andra sektorer.

World Usability Day 2012 : En eye-tracking studie på 4 storbankers webbplatser

november 2012

Under senare tid har det varit tuffa förhållanden för den globala ekonomin. Med anledning av detta har World Usability Day 2012 inspirerat med temat: användbarhet av finansiella system. I linje med detta beslöt vi oss för att testa bankväsendets webbplatser och med hjälp av eye-tracking teknik studera hur användaren navigerar på en webbplats för att lösa en specifik uppgift...

A/B testning eller Användbarhetstestning?

augusti 2012

Idag finns ett urval av verktyg på nätet för att genomföra A/B tester av webbdesign. Dock, kan dessa verktyg ersätta behovet av användartestning?

E-handeln ökar, men hur mycket snabbare skulle den öka om handlarna satsade på enklare och mer användbara webbplatser?

april 2010

Enligt statistik från Handelns utredningsinstitut så fortsätter e-handeln att plocka marknadsandelar gentemot den traditionella detaljhandeln. I en intervjustudie som Usability Partners har genomfört med 10 e-handelsföretag är arbetet med användbarhet lågt prioriterat bland flera av dem.

Det är synd om kundtjänstpersonal

januari 2010

Kundtjänsten är enligt vår erfarenhet ofta en bortglömd och nedprioriterad användargrupp, samtidigt är kundtjänsten en viktig kanal ut mot företagets kunder med stor påverkan på hur företaget uppfattas externt...

Partierna får inte fram sitt EU-budskap på nätet!

maj 2009

Inför Europaparlamentetsvalet 2009 gjorde Usability Partners en expertgranskning av användbarheten på partiernas webbplatser. Resultatet visar tydligt att partierna har svårt med att nå fram med sitt budskap på nätet...

Dålig användbarhet lägger krokben på bokning av semesterresan...

april 2009

Som ett resultat av finanskrisen och det ökade miljömedvetandet förutspås de att svenskarna kommer att välja alternativ till flyget och långresorna. Det gäller även Kaisa, som inför sommarsemester med familjen försökte boka en färjeresa via internet...

Var ska kundvagnen placeras?

mars 2009

Vi har gjort en uppföljande studie på en som vi gjorde för 3 år sedan. Data på var användarna förväntar sig att hitta vanliga objekt på en webbsida har samlats in från över 300 internetanvändare och i denna artikel presenterar vi delar av resultatet.

Vad anser internetanvändare vara mest irriterande när de använder en webbplats? (2009 års uppdatering!)

februari 2009

En uppföljande studie av 2006 års studie är gjord – den här gången med över 300 deltagare. Få reda på vad användarna tycker är mest irriterande när de använder en webbplats…

Eye tracking-granskning av svenska elektronikföretags webbplatser

november 2008

Konkurrensen bland de stora elektronikföretagen hårdnar i och med lågkonjunkturen så vi blev intresserade av att se hur några av Sveriges största elektronikföretags webbplatser står rustade inför tuffare tider...

38 % av SL’s resenärer lyckas inte köpa biljett med nya biljettautomaten

november 2007

Den 8 november var det "World Usability Day” och som en del av flertal aktiviteter runt om i världen utförde Usability Partners en studie på Stockholms lokaltrafiks biljettmaskiner. Resultatet var till och med värre än vad vi förväntat oss...

Var ska sökfunktionen placeras?

maj 2006

Usability Partners har utfört en studie med 140 internetanvändare för att samla in data om var svenska internetanvändare förväntar sig hitta vanliga objekt på webbplatser. Liknande studier har tidigare utförts i USA. I den här artikeln delar vi med oss av några av slutsatserna...

Vad upplever man som mest irriterande på en webbplats?

januari 2006

Alla har vi någon gång blivit irriterade när vi har surfat på webben. Det kan vara länkar som inte fungerar, någon annons som för oljud eller ett krångligt formulär som kräver minst tre försök innan det är korrekt ifyllt. Usability Partners har utfört en enkätundersökning för att ta reda på vad som är mest irriterande vid användandet av en webbsida.

Topp 5 artiklar om webben

november 2004

I den här månadens nummer skriver Internetworld om oss och läsarna hänvisas till vår webbplats för artiklar som handlar om användbarhet. Därför har vi valt ut fem av våra mest populära artiklar som har med användbarhet på webben att göra.

Tycker du att er webbplats är lätt att använda?

september 2004

Många utvecklare av webbplatser säger att deras webbplatsdesign är lätt att använda och inte många säger emot. Ändå ställer många webbplatser till problem för användarna. Varför stämmer de som är ansvariga och slutanvändarnas bild inte överens?

Att göra intranät effektiva i användning

mars 2004

I början av 2004 utförde Usability Partners en intervjustudie med intranätansvariga på 20 stora svenska företag*. Ett av syftena med studien var att undersöka hur de gick tillväga för att utforma sina intranät så att de på bästa sätt kunde stödja medarbetarna i deras arbete...

Användarvänliga affärssystem?

januari 2004

Computer Sweden publicerade nyligen resultatet från en undersökning som gjordes på 210 mellanstora företag i ett antal olika branscher i Sverige. I undersökningen frågades det bl a om den viktigaste egenskapen hos affärssystem - användarvänlighet värderades högst...

Svårt att lyckas med intranät

november 2003

Om och om igen får vi på Usability Partners höra om ineffektiva intranät. De vanligaste problemen hos många av dagens intranät är kopplade till struktur och navigering - användarna tycker att det tar lång tid och är besvärligt att hitta information eller funktionalitet som de behöver i sitt arbete...

EMU-frågan förblir en fråga på webben

september 2003

Inför EMU-omröstningen har Usability Partners utfört en expertutvärdering av de största bidragstagande organisationerna. Resultatet var nedslående...

Webbanvändbarhet - de första 10 åren

juni 2003

Från World Wide Web:s barndom fram till idag - några reflektioner på webbanvändbarhet och hur betydelsen av användbarhetsarbete har ändrats sedan 1993.

Användarvänlighet är en bluff!

april 2003

I marknadsföring hävdas det ofta att företagets produkt är användarvänlig, men kan företagen stå för det? Och om inte, hur kan de komma undan med bluffen?

Brist på kundfokus i svensk e-handel

februari 2003

Usability Partners har nyligen utfört en studie av hur svenska e-handelsföretag arbetar med användbarhet och användarcentrerade designaktiviteter. Inställning till användarmedverkan (eller avsaknad av det) varierar avsevärt, trots bevis på dess fördelar.

Användbarhet i vardagen

januari 2003

Många människor förknippar kanske användbarhet med lättanvända webbplatser eller mjukvara. Men faktum är att vi även i vardagen, ofta utan att tänka på det använder saker som skulle kunna förbättras om de var lättare att använda.

Användbarhet - framgångsrecept eller flum?

december 2002

Högteknologiska företag nämner ofta att deras nya tekniska lösningar kan hjälpa oss att göra nya, fantastiska saker. Men få skryter om resultaten från användbarhetsarbete de kanske har gjort...

Interaktion med mobila produkter

november 2002

Det trådlösa samhället verkar kommer allt närmare. Men parallellt med tekniken för kommunikation måste interaktionsformerna för de nya möjliga tjänsterna utvecklas, förhoppningsvis anpassade till användarna och deras användningsmiljöer.

Bryter du mot lagen?

oktober 2002

Många förstår att avsaknaden av användarcentrerat tillvägagångssätt vid utveckling ofta leder till oförutsedda problem i utformning av produkter och system. Tyvärr kan så även vara fallet vid offentlig lagstiftning.

Röster förlorade i cyberrymden!

september 2002

Det är valtider i Sverige. Hur lätta partiernas webbplatser är att använda är kanske inte det bästa sättet att uppskatta valresultatet, men partierna kan mycket väl förlora väljare (och alltså röster) på grund av dålig användbarhet på den egna webbplatsen.

Köper du användbara produkter?

augusti 2002

Dagens högteknologiska produkter har ofta en mängd funktioner, men är inte alltid lätta att använda. Därför utvecklar ISO en ny standard för konsumentprodukters användbarhet...

24-timmarsmyndigheten - "samhällsservice i framtiden"

juni 2002

I framtiden kommer svenska medborgare och företag att kunna utföra sina ärenden med olika myndigheter på ett snabbare och enklare sätt genom olika "e-tjänster". Fokus på användbarhet för alla är därför väldigt viktigt.

Mjukvara + hårdvara = Komplexvara?

april 2002

Mjukvarugränssnitt blir en del av fler och fler elektroniska vardagsprodukter, men resultatet blir sällan förbättrad användbarhet eller att produkterna blir enklare att använda.

Det hjälpte inte att involvera användarna!

mars 2002

Allt oftare involveras användare i IT-utvecklingsprojekt. Tyvärr händer det ändå ofta att den utvecklade produkten är svår att använda och inte tillfredställer användarnas behov. Hur kommer det sig?

Perfekt användbarhet?

februari 2002

Finns det produkter med perfekt användbarhet? Kommer det alltid att finnas användbarhetsproblem i användargränssnitten till de produkter du utvecklar?

Nyårslöften för 2002

januari 2002

Det nya året 2002 kommer säkert att erbjuda nya möjligheter, ny teknologi och därför också nya användargränssnitt. Här är några nyårslöften som du bör följa för att ditt nya användargränssnitt ska bli lättare att använda!

Mjukvara rapporterad som hälsorisk!

december 2001

För första gången har en mjukvara rapporterats till arbetsmiljöinspektionen som en hälsorisk på grund av sin icke-ergonomiska design.

Hur dålig kan dålig användbarhet bli?

november 2001

Det finns ett antal system som du kan använda om du vill (ex. webbplatser). Andra däremot kanske du måste använda (ex på jobbet), dålig användbarhet kan innebära katastrof.

Intranät Webb - nya gränssnittsutmaningar

october 2001

För fyra år sedan var webb-baserade applikationer för Intranät ett nytt fenomen, som följdes av många problem under utvecklingen av användargränssnitt. Än i dag stöter utvecklare på samma eller liknande användbarhetsproblem.