Flag icon for English

Visa alla kunder

Sjukvårdsrådgivningen - Rådgivningsstödet 1177

När personer ringer till Sjukvårdsrådgivningen är det viktigt att de sjuksköterskor som sitter och tar emot samtalen har ett system som är både stödjande och lättarbetat. Genom att känna sig säker på hanteringen av sitt arbetsverktyg så kan all energi läggas på att hjälpa personen på andra sidan luren.

Utmaningen i 1177-projektet var att skapa ett stöd för bedömning, rådgivning och dokumentation för telefonsjuksköterskorna.

Usability Partners hade en ledande roll i de användarcentrerade aktiviteter som säkerställde att systemet som utvecklades skulle uppfylla användarnas behov samt kraven på god användbarhet.

Bild på systemets Windows-gränsnitt Sjukvårdsrådgivningens beslutsstödsystem

Projektet har varit mycket lyckat och några faktorer som påverkade framgången var:

  • Iterativ, användarcentrerad utvecklingsprocess
  • Användarinvolvering genom hela projektet
  • Beskrivningar av användningssituationer och användargrupper
  • Erfarna sjuksköterskor inne i projektet
  • Användning av lämpliga standarder och guidelines
  • Flertalet användbarhetstester med sjuksköterskor för att säkerställa att gränssnittsdesignen är på rätt spår
  • Nyckelpersoner i projektet skickades ut för att uppleva användningssituationen live
  • Intensiv period av prototyping och enkla användartester på ett tidigt stadium

Resultatet är ett färdigt Windowsbaserat system som idag används av sjuksköterskor runt om i landet och det har mottagits väl av sjuksköterskorna som jobbar med det.

Utmaning

  • Skapa ett stöd för bedömning, rådgivning och dokumentation i en kritisk miljö

Resultat

  • Ett rådgivningsstöd som idag används av sjuksköterskor runt om i landet