Flag icon for English

Visa alla kunder

Collectum

Collectum hanterar tjänstepensioner för privatanställda tjänstemän. Collectum har internetkontor både för företagsanvändare (de ute på företagen som administrerar sina anställdas pensioner), samt för de försäkrade.

Collectums webbplats Collectums webbplats

Företagsanvändarna använder internetkontoret t ex till att rapportera in anställdas löner. De försäkrade använder internetkontoret t ex till att välja vilket bolag som ska förvalta deras pensionspengar. Det är Collectum som en gång per år skickar ut det röda kuvertet som visar värdet på tjänstepensionen.

Usability Partners är involverade i flera olika projekt på Collectum. Både på mer strategisk nivå (hur användbarhet kan fås att bli en del av utvecklingsprocessen), och operationellt i redan pågående utvecklingsprojekt – där vår roll är att öka användbarheten i användargränssnitten genom att involvera användare via intervjuer/tester/enkäter och genom att skapa prototyper/skisser med förslag på användbara lösningar.

Utmaning

  • Strategiskt - att integrera användbarheten i projekten
  • Operativt - direkt involvering av användarna

Vad vi gjorde

  • Agerade använd-barhetsresurs i pågående projekt
  • Arbetade fram strategier för användbarhetens roll i framtida projekt

Resultat

  • Större kundnytta, både för företagsanvändare och de försäkrade
  • Minskad belastning på kundtjänst
  • Riktlinjer för hur användbarheten bör tillämpas