Ability Partner

Personer som deltar i en gruppövning under en kurs

Projektinformation

  • Tjänster: Utbildning / Kurser
  • Kund: Ability Partner
  • Datum: 2008-2017

I korthet

Vi ansvarade för att hålla kurser i Användbarhet, UX och Användarcentrerad design.

Bakgrund

Ability Partner anordnar konferenser, seminarier och kurser i Sverige. Ett av områdena de ville fokusera på var webb/intranätstrategi och användbarhet.

Ability Partner ville erbjuda usability/ux-kurser och seminarier både för allmänheten och som "in house"-kurser för team inom organisationer. Eftersom Usabiilty Partners redan hade utvecklat en 3-dagarskurs i området frågade de oss om vi skulle vilja hålla den som en del av deras program.Vårt arbete

Richard Whitehand (senior användbarhetsspecialist på Usability Partners) har regelbundet genomfört seminarier och kurser inom användbarhet, ux och användarcentrerad design för grupper hos våra kunder. Genom Ability Partner har dessa seminarier/kurser varit tillgängliga för allmänheten vid över 20 tillfällen under åren.

Richard är en av Ability Partners mest uppskattade kursledare och betyget kursdeltagarna ger honom ligger alltid mycket högt.


"Mycket bra med gruppövningar.”


"Bra med fokus på praktisk tillämpning istället för teori.”


"Mycket kompetent kursledare.”


"Kursen är välkomponerad. Bra tempo.”


"Det hela var över mina förväntningar.”Citat från tidigare deltagareFler case