Flag icon for English

Visa alla artiklar

Röster förlorade i cyberrymden!

Av Alexander Piatidis, september 2002

Den 15 september röstar svenskarna till riksdagen, landsting och kommun. Internet är nu mer än någonsin en viktig informationskanal för partierna. Men kan väljarna hitta den information de vill ha på partiernas webbplatser?

Politiska partiers symboler
Undrar du vilket parti du ska rösta på?
Har du försökt leta efter svaret på partiernas webbplatser?

De som är ansvariga för de olika partiernas webbplatser borde vara intresserade. Varför? Jo, vad händer om en rådvill väljare inte hittar svar på frågor på er webbplats? De letar någon annanstans, och kanske gillar de vad de hittar där och stannar.

Så hur har de olika partierna designat sina webbplatser - baserat på sina egna funderingar kring vad användare kanske vill ha, eller väljarnas egna behov?

Fyra av våra användbarhetskonsulter utförde nyligen en expertutvärdering av användbarheten hos de sju partiernas webbplatser och nedan följer en sammanfattning av de problem de hittade. En mer utförlig artikel finns och intresse har visats av svenska tidningar och ansvariga för partiernas webbansvariga.

Svårt att hitta webbplatserna

Många av webbplatserna krävde ett antal gissningar (och användning av webbsöktjänster) för att hitta den riktiga URL:en. Ett typiskt exempel var moderaterna - "www.moderat.se" och inte "www.moderaterna.se", som många väljare kanske förväntat sig.

Problem med navigering

Väl inne på ett partis webbplats var nästa utmaning att navigera inom den. De flesta partierna hade valt toppnavigering, ofta med rullgardinsmenyer, men de var implementerade på väldigt olika sätt. Alla hade sina egenheter - en hade så långa rullgardinsmenyer att de inte fick plats på en 800x600 skärm, en annan gjorde så att ett nytt fönster öppnades oväntat, och vissa krävde väldigt precisa och onaturliga musrörelser för att ta sig till djupare nivåer.

Svårt att hitta information

Förutom navigering, var det tydligt att vissa partier hade tänkt genom sin menystruktur och namngivning bättre än andra. Det blev uppenbart då man letar efter information om aktuella frågor som EMU och friskolor, kontaktinformation för riksdagsledamöter eller till och med information om riksdagskandidaterna.

Liten text i stora textstycken

För de väljarna som har synnedsättning av något slag kan vissa partiers webbplatser bokstavligen ge huvudvärk. Ännu värre är dock att texten var uppdelad så att det var omöjligt att skumma igenom texter (med Centerpartiet som värsta exempel). Så en potentiell väljare tvingas läsa igenom långa texter för att få svar på enkla frågor.

Tekniska problem

Flera webbplatser fungerade inte vid upprepade tillfällen under granskningen (under 2-3 veckor innan valet) - väljare möttes med tomma sidor eller felmeddelanden. Andra vanliga misstag var sökmotorer som gav vettlösa felmeddelande, felaktiga länkar, tomma sidor och långa nedladdningstider.

Övergripande användbarhet

De sju partiernas webbplatser grupperades i tre olika kategorier:

Fotnot: Studien gjordes under slutet av augusti/början av september och publicerades den 9:e september - både i Svenska Dagbladet och ComputerSweden. Några dagar innan valet säger vissa av partiernas representanter att de gjorde ändringar utifrån bedömningen.

Tyckte du att den här artikeln var intressant?

Du kanske vill läsa någon av våra andra artiklar.
Skriv gärna ett e-post om du har någon kommentar eller förslag!