Visa alla artiklar

EMU-frågan förblir en fråga på webben

Av Alexander Piatidis, september 2003

Den 14 september är det folkomröstning om inträde i EMU, en fråga som kan visa sig avgörande för Sveriges framtid. Ett antal organisationer har fått en ansenlig budget för att förmedla sin åsikt till väljarna, men ingen av dem verkar lägga någon större vikt vid information via webben. Många av de stora organisationerna lyckas inte få fram budskapet tillräckligt lättillgängligt för en Internetpublik som kräver svar snabbt och utan krångel.

Usability Partners har nyligen utfört en expertutvärdering av användbarheten hos de webbplatser som tillhör de största bidragstagarna i EMU-kampanjen, och vi är förvånade över hur de brister i sina försök till att förmedla information till väljarna.

Här följer ett antal exempel på brister som påträffades på webbplatserna:

Avsaknad av struktur

Det största problemet på de utvärderade webbplatserna är avsaknaden av struktur när det gäller informationen för väljarna. Istället för att strukturera webbplatsen efter sakfrågor eller sakområden, har man låtit den egna interna organisationen styra strukturen. Resultatet av det här är att argumenten samt annan kritisk information är svår att hitta i strukturen.

Webbplatserna lägger störst vikt på politikintresserade med mycket tid

Det är vanligt med rapporter, långa texter och nyhetsbrev på de olika webbplatserna. De texterna kräver tid och ett visst intresse - de flesta läsarna vill antagligen inte grotta ner sig i texterna. Välstrukturerad information och utnyttjande av navigering för att underlätta sökning i informationen hade gjort innehållet tillgänglig för fler.

Visuellt intensiva sidor gör det svårt att fokusera på viktig text

Många av sidorna har besvärande animeringar, bilder som liknar reklam och väldigt många olika textavsnitt på samma sida som gör det svårt att få en överblick. På en av sidorna finns det inte mycket plats kvar för det aktuella innehållet, när bilder/reklam, navigering, och relaterade länkar tagit upp sin del av ytan. Uppmärksamheten dras lättare till animeringar och bilder än till den viktiga text som visas i en smal remsa på sidan.

Material som ej är till för Internet utgör en stor del av webbplatsen

Mycket av informationen finns i pdf-format, vilket gör sig bäst för utskrifter och inte på datorskärmen. Det tar tid att öppna pdf-läsaren, att ladda ned dokumentet och det tar även längre tid att söka sig genom dessa dokument. När man tittar på ett pdf-dokument på skärmen är det även svårt att få en överblick. Speciellt illa är det med broschyrer med mycket bilder - de kan vara vackra i pappersform, men det är inte lätt att läsa dem online, och det är inte många som vill skriva ut grafiktunga, färgglada dokument på sina egna skrivare.

Brister i utformning av länkar

Att klicka på olika menyrubriker, länkar och bilder har ofta en oförutsägbar effekt. På en av startsidorna innebär en klickning på en bild att ett antal bilder med tillhörande text byter plats. Ett klick på en annan bild leder (utan att ledtråd om det ges) vidare till en annan sida som är helt olik den första och skulle lika gärna kunna vara en annan webbplats.

Ett annat vanligt problem med länkar hittades på en annan sida - mycket små pilar till höger om artikelns rubrik länkar till artikeln. Sådana små klickbara områden är svåra att hitta och kräver precision av användaren. De innebär problem för äldre användare, för Internetovana användare och för personer med nedsatt syn.

Oseriöst intryck

På en av sidorna möts man av en svart bakgrund, en gul blinkande list och ett stort fotografi på LO:s huvudkontor. Det är svårt att se hur information på den typen av sida ska kunna tas seriöst. Det var det värsta exemplet, men även andra sidor ger ett oseriöst intryck.

De två webbplatser som enligt vår utvärdering fungerar sämst är "Nej till EMU":s och "Ja till Europa":s webbplatser. Dessa saknar relevant innehåll, är svårnavigerade och har inkonsekvent utformade länkar. De åstadkommer mer förvirring än insikt. Den som bland de utvärderade webbplatserna lyckas relativt bra med att presentera relevant innehåll på Internet är "Medborgare mot EMU". Med tydlig struktur, väl disponerade sidor och texter i lagom långa stycken för webbsidor lyckades de bättre med att förmedla sin information, men de använder tyvärr något för liten text.

Vi är inne på 2000-talet och vi är övertygade om att många av de svenskar som tänkt rösta söker information på Internet. Det är synd att de organisationer som ska förmedla information från respektive ståndpunkt inte lyckas med sin uppgift på Internet - tyvärr hade det varit bättre för vissa av organisationerna att inte visa upp sin webbsida. Internet är ett kraftfullt medium, men om man inte tar hänsyn till slutanvändarna och användbarhetsfrågor i det sätt informationen presenteras, förloras möjligheten till effektiv kontakt med en mängd väljare.

De organisationer vars webbplatser studerades var:

Dessa organisationer var de största bidragstagarna inför folkomröstningen om EMU (källa: Riksdagen).